Houd een eigen volwaardige Bibliotheek in Oirschot

De kadernota is gisteravond 27/6/2017 door de gemeenteraad goedgekeurd.
Dit betekent dat onze missie geslaagd is :  "behoud een eigen volwaardige bibliotheek in Oirschot".
Het jaarlijks budget van minimaal 250.000 euro is opgenomen in de begroting voor de komende jaren
De wethouder wil nu concrete invulling van een plan voor een innovatieve bibliotheek met ambities tav laaggeletterdheid (o.a. van anderstaligen), digiwijsheid en leesvaardigheid,
Alle ondertekenaars dank !!!!

Wilt U de ontwikkelingen rond de bibliotheek volgen ?
Wilt U suggesties geven en voorstellen doen om de de kwaliteit van de bibliotheek te verhogen en / of hem meer toegankelijk te maken
Neem een Facebook account en wordt lid van de facebookgroep : Bibliotheek Oirschot, Uw mening telt !Teken de petitie : behoudbieboirschot.petities.nl

B&W wil maar liefst 3 ton bezuinigen op de Bibliotheek. Van 4 ton nu, naar slechts 1 ton!
De Bibliotheek heeft nu een alternatief (bezuinigings-) plan voor de toekomst gepresenteerd.
Een plan dat voorziet in 1,5 ton bezuiniging.

Met vooral aandacht voor leesbevordering van de jeugd. 
Voor kwetsbare groepen, zoals laaggeletterden, eenzame en niet digitaal vaardige ouderen en nieuwe Nederlanders.
En uiteraard voor de huidige 3.450 leden (=18 % van de inwoners).

Een moderne Bibliotheek doet veel meer dan alleen boeken uitlenen.
De Bieb is een ontmoetingsplaats, met ruimte voor lezingen.
Leren omgaan met de computer voor ouderen. Taal oefenen voor nieuwe Nederlanders, enz.

Het hebben van een eigen Bibliotheek is een basisvoorziening voor onze Oirschotse gemeenschap.
Wij vinden dat er in Oirschot een volwaardige, eigentijdse Bibliotheek moet blijven.
Met een eigen plaats als uitleen- en ontmoetingsplek.

Wij dringen er dan ook met klem op aan, dat de gemeenteraad het (financiŽle) plan van de Bibliotheek overneemt.


Het steuncomite :

Leden Steuncomite :
Wilma van Heerebeek
Willy van de Schoot
Nellie Lenssen
Saskia Broeders
Ruud Merks
Contact : SteunBiebOirschot@outlook.com

Referenties