Houd een eigen volwaardige Bibliotheek in Oirschot

De kadernota is gisteravond 27/6/2017 door de gemeenteraad goedgekeurd.
Dit betekent dat onze missie geslaagd is :  "behoud een eigen volwaardige bibliotheek in Oirschot".
Het jaarlijks budget van minimaal 250.000 euro is opgenomen in de begroting voor de komende jaren
De wethouder wil nu concrete invulling van een plan voor een innovatieve bibliotheek met ambities tav laaggeletterdheid (o.a. van anderstaligen), digiwijsheid en leesvaardigheid,
Alle ondertekenaars dank !!!!

Wilt U de ontwikkelingen rond de bibliotheek volgen ?
Wilt U suggesties geven en voorstellen doen om de de kwaliteit van de bibliotheek te verhogen en / of hem meer toegankelijk te maken
Neem een Facebook account en wordt lid van de facebookgroep : Bibliotheek Oirschot, Uw mening telt !Teken de petitie : behoudbieboirschot.petities.nl

B&W wil maar liefst 3 ton bezuinigen op de Bibliotheek. Van 4 ton nu, naar slechts 1 ton!
De Bibliotheek heeft nu een alternatief (bezuinigings-) plan voor de toekomst gepresenteerd.
Een plan dat voorziet in 1,5 ton bezuiniging.

Met vooral aandacht voor leesbevordering van de jeugd. 
Voor kwetsbare groepen, zoals laaggeletterden, eenzame en niet digitaal vaardige ouderen en nieuwe Nederlanders.
En uiteraard voor de huidige 3.450 leden (=18 % van de inwoners).

Een moderne Bibliotheek doet veel meer dan alleen boeken uitlenen.
De Bieb is een ontmoetingsplaats, met ruimte voor lezingen.
Leren omgaan met de computer voor ouderen. Taal oefenen voor nieuwe Nederlanders, enz.

Het hebben van een eigen Bibliotheek is een basisvoorziening voor onze Oirschotse gemeenschap.
Wij vinden dat er in Oirschot een volwaardige, eigentijdse Bibliotheek moet blijven.
Met een eigen plaats als uitleen- en ontmoetingsplek.

Wij dringen er dan ook met klem op aan, dat de gemeenteraad het (financiële) plan van de Bibliotheek overneemt.Brandbrief aan B&W en de gemeenteraad van Oirschot 

Houd een eigen volwaardige Bibliotheek in Oirschot”

B&W wilden in de kadernota maar liefst zo’n 3 ton bezuinigen op de Bibliotheek.
Van 4 ton nu naar straks slechts 1 ton!
Op geen enkele gemeenschapsvoorziening wordt zoveel bezuinigd!

Bibliotheek de Kempen heeft nu een alternatief (bezuinigings-) plan gepresenteerd, dat 1,5 ton bezuinigt.
Daarin wordt gekozen voor 3 doelgroepen :

  1. Leesbevordering en mediawijsheid bij de jeugd van 0 tot 18 jaar, samen met de ouders en scholen. Met bibliotheken op de scholen.
  2. Aandacht voor kwetsbare groepen:
  3. Een belangrijke doelgroep is natuurlijk ook het huidige bestand van 3.450 leden (=18 % van de inwoners).

Naar aanleiding van de zeer forse bezuinigingsplannen zijn wij met een aantal verontruste burgers bij elkaar gekomen.
Wij vinden dat de ontwikkeling en ontplooiing van onze Oirschotse burgers nu en in de toekomst ontzettend belangrijk zijn en blijven. 
Daarom is het hebben van een moderne, volwaardige Bibliotheek in Oirschot zeer noodzakelijk en van groot belang. 

Met ook een eigen plek voor de Bieb, als uitleenplek maar ook als ontmoetingsruimte.
Voor het houden van lezingen zoals bv. door Hugo Borst over dementie, maar ook voor het oefenen van de taal voor onze nieuwe Nederlanders, enzovoorts.
Samen met anderen, zoals scholen, ouders, verenigingen zoals de KBO, activiteiten organiseren die bijdragen aan de ontplooiing en ontwikkeling van onze Oirschotse mensen.

Daarom staan wij vierkant achter het (financiële) toekomstplan van de Bibliotheek. Wij wijzen de gedachte van B&W om de Oirschotse mensen naar de bieb in Best te verwijzen, met mogelijk een dependance in Oirschot ,volledig af.
Daarom hebben wij ook een steuncomité opgericht om te bereiken dat er een eigen(tijdse), volwaardige Bibliotheek blijft in Oirschot. In dit verband houden wij de komende tijd een petitie onder de Oirschotse burgers. Die zullen we vervolgens aan de gemeenteraad aanbieden, voorafgaande aan de Raadsvergadering van 27 juni, als de gemeenteraad beslist over de toekomst van onze bieb.

Wil je op een of andere manier meehelpen, stuur dan een mailtje naar steunbieboirschot@outlook.com

Het steuncomité “Houd een eigen volwaardige Bibliotheek in Oirschot”.

Wilma van Heerebeek 
Nellie Lenssen
Elly Boemaars         
Ruud Merks
Nita Verhoeven     
Jacqueline van de Ven


Referenties
Houd een eigen volwaardige bibliotheek in Oirschot (deze page)