english text below

Marktplaats AVO den Beerschen Bak

Beste Mensen,
We nodigen jullie uit lid te worden van de besloten facebook groep "Marktplaats AVO den Beerschen Bak" en daar, als je wilt, te reageren op langskomende berichten.
De groep is een besloten groep en beperkt tot mensen die zich hebben aangemeld inclusief bewoners van den Beerschen Bak.
Niet leden kunnen geen berichten lezen of schrijven.

Het doel van deze groep is tweeledig:
• Het rechtstreeks koppelen van vragen van de bewoners van het AVO de Beerschen Bak aan de aangeboden hulp van de vrijwilligers zonder tussenkomst van derden.
• Het aankondigen van tijd en plaats van activiteiten en programma’s waarvoor de bewoners en vrijwilligers kunnen intekenen.

De voertaal is nederlands of engels.
Steenkolen engels mag ook, dat helpt om de bewoners van den Beerschen Bak te laten participeren,
Nederlands zal ze motiveren om meer taalles te willen hebben (hierover later meer).

De facebook pagina ComitÚ Gastvrij OBS (Oirschot, de Beerzen, Spoordonk) werkt heel goed als medium tussen OBS bewoners en het ComitÚ / co÷rdinatoren.
De co÷rdinatoren moeten wel op pad op den Beerschen Bak om vragen te verzamelen en aanbod weer terug te koppelen en dreigen zo bottleneck te worden.
Zou het niet fantastisch zijn als bewoners van den Beerschen Bak rechtstreeks contact kunnen hebben met bewoners van OBS ?
Het bevordert de integratie en de zelfredzaamheid van de vluchtelingen !

Ik weet dat veel van jullie al op facebook zitten, anderen zien facebook als een spam machine.
Als je nieuw bent met facebook (zoals ondergetekenden) : zet je over de drempel heen.
Tip :  gebruik het eventueel zonder vrienden te accepteren, dan zie je alleen maar het verkeer in de groep.
We blijven natuurlijk als ComitÚ ook reageren op een mailtje aan ComitÚ Gastvrij of een bericht in Facebook ComitÚ Gastvrij.
Facebook ComitÚ Gastvrij blijft dus bestaan en zal zich meer op algemene berichten gaan richten.

Ik hoop dat jullie het nut van dit moderne medium zien en even enthousiast kunnen worden
van de mogelijkheid om sneller en gerichter op de vraag naar spullen en diensten in te kunnen spelen zonder tussenschakels.
Laat ons horen als we ergens mee kunnen helpen of als e.e.a. niet helemaal duidelijk is.

Peter Herreilers
& Ruud Merks van Comite Gastvrij de Beerzen

Marktplaats AVO den Beerschen Bak

Dear friends,

We invite you to become a member of the closed Facebook group "Marktplaats AVO den Beerschen Bak" and react, if you like, on messages on the timeline.
The group is a closed group and acces is restricted to people who have applied including the residents of den Beerschen Bak.
Non-members can't read and post messages.

The aim of this group is dual:
• To facilitate the habitants of the AVO den Beerschen Bak in finding specific help from volunteers on various subjects. Volunteers may react directly on such requests. 
• To communicate the time and venues of the several activities and programs offered to the habitants. Both habitants and volunteers can indicate their participation.

Language is Dutch or English. Arabic English is OK too, as we want you to participate and connect !
Dutch is of course best and will improve your Dutch skills and increase your motivation to learn Dutch :-)
 
I know that many of you are already on Facebook, others see Facebook as a spam machine.
If you are new to Facebook (as undersigned) pls skip your hesitation.
Hint : use Facebook without inviting friends at first, you will see only your own messages an those on the timeline of the Group.
You might as well have a look at Facebook Comite Gastvrij which is to inform our community on what happens at the Beerschen Bak.

I hope we can soon welcome you in the group and see you communicating with volunteers in our community.
Let us know if we can help with something or if things are not clear.

Peter Herreilers & Ruud Merks of Comite Gastvrij de Beerzen