Participatieverklaring

Weten, Kunnen, Vinden

Wat weet / kan / vindt een nieuwkomer idealiter op het eind van zijn inburgerings / participatie verklarings traject
om aktief te kunnen bijdragen aan de nederlandse samenleving en gewaardeerd te worden.


Deze lijst is "Work in Progress", correcties, aanvullingen worden op hoge prijs gesteld *) 

Weten :

 1. Algemeen
  1. De inhoud van de de leergang : Kennis Nederlandse Samenleving (onderdeel Inburgerings examen) 
  2. wat zijn de gemeente specifieke richtlijnen voor statushouders. (vervoer naar school, huisinrichting etc.)
  3. basis vaardigheden op internet (gratis toegang in de bibliotheek)
  4. Kunnen vinden van praktische Informatie op internet : zoals Yalla foundationMarktplaats 
 2. Gezondheidszorg
  1. hoe onze gezondheidszorg werkt, tandarts, verwijzingen, verzekering, eigen risko
 3. Financieel 
  1. Wanneer ga ik een financiele verplichtingen aan 
  2. wat betaald moet worden, wat niet
  3. Contracten, mobile telefoon-internet- kabel tv etc., reinigings rechten, 
  4. schade claimen bij verzekering
 4. Huis 
  1. omgaan met praktische zaken zoals grof vuil, verwarming,  voorkomen verstoppingen
 5. Verkeer
  1. Basis Verkeersregels
  2. De eisen tav auto rijden kennen (verzekering, nederlands rijbewijs)

Kunnen

 1. taal A1 A2 (niet onze taak, maar zonder dat wordt de rest lastig)
 2. kunnen vbudgeteren (speciale aandacht voor onvoorziene uitgaven zoals eigen risiko) 
 3. Zelfstandig zaken rond huidvesting regelen (huur, huursubsidie, gas, water, electriciteit, internet, verzekering)
 4. ziektekosten kunnen declareren (digitaal) 
 5. Administratie voeren (opbergen)
 6. hoe je met OV chip kaart reist
 7. fietsen
 8. omgang met school ,verenigingsleven, lokale tradities
 9. sollicitatie brief schrijven
 10. meterstand doorgeven
 11.   ...

Vinden

 1. de kernwaarden uit de Participatie Verklaring : Vrijheid, Gelijkwaardigheid, Solidariteit kennen en onderschrijven (OK vinden)
 2. belangrijk vinden dat je goede relatie met je buren hebt, c.q. ze zich niet aan je ergeren
  (dus bijvoorbeeld iets aan je tuin doen, geen overlast door geluid veroorzaken)
 3. Bewust omgaan met culturele verschillen, die acceptatie door medelanders kunnen bemoeilijken zoals : hand geven, in de ogen kijken, omgang met buren
 4. opkomen voor je rechten
 5. ...
Referenties :  
*) Correcties, aanvullingen van deze lijst svp sturen aan maintainer RuudMerks1@gmail.com
Ik teken voor dee lijst en ben erkentelijk voor opmerkingen en aanvullingen van Esma, Tuur