Ruud Merks homepage

Opvang Nieuwkomers in Oirschot

Mijn gemeente Oirschot heeft 80 nieuwkomers met vluchteling achtergrond opgenomen.
Webpage : Inburgering en Participatie Nieuwkomers in Oirschot 
Wilt U hierbij helpen ?
Wordt lid van   Nieuwkomers Oirschot

Taal voor Nieuwkomers

Taal is het belangrijkste struikelblok voor integratie.
Help Nieuwkomers door geregeld met ze te praten (praatmaatje) of ze te helpen met hun taalonderwijs (taalmaatje)
Geef je op via : ruudmerks1@gmail.com
Webpage : Online gratis oefenmateriaal Nederlands voor Vluchtelingen

Burgers van Oirschot, jouw mening telt !

Een platform in oprichting om burgers van Oirschot de gelegenheid te geven om hun mening over aktuele zaken kenbaar te maken.
Praat mee met Denk mee met  Burgers van Oirschot, jouw mening telt 

Behoud Bieb Oirschot

Webpage Behoud Bieb Oirschot
5000 handtekeningen van burgers van Oirschot maakten duidelijk dat Oirschot een volwaardige bibliotheek verdient.
Denk mee met  Bibliotheek Oirschot, Uw mening telt `


Groen Duurzaam Oirschot

Voor allen geinteresseerd in een Groen en Duurzaam Oirschot !
Webpage : GroenDuurzaamOirschot.nl
Volg het nieuws Groen Duurzaam Oirschot

Gezondheid Milieu Oirschot

Voor allen, die geinteresseerd zijn in de relatie Gezondheid en Leefomgeing !
Informatie over het Symposium "zo erg zal 't toch niet zijn" op 11 maart 2018 in Oirschot
Webpage : GezondheidMilieuOirschot.nl

ZOUT

Oprichter van een lokaal Nieuwsmedium : ZOUT
De burgers van Oirschot verdienen een medium waarin zij kunnen reageren op de gevestigde orde : gemeentebestuur, gemeenteraad en de media ED / Oirschots Weekjournaal.

Brabants Burgerplatform

Ik ben secretaris van het Brabants Burgerplatform.
Het Brabants Burgerplatform vertegenwoordigt en ondersteunt het netwerk van burgergroeperingen en verontruste bewoners van het platteland op bovenlokaal niveau.
Het Burgerplatform wil de risico’s en de overlast van intensieve landbouw terugdringen.
Geen symptoombestrijding, maar aanpak bij de bron:
dus minder beesten, minder mestfabrieken, minder bestrijdingsmiddelen en minder monocultuur.
Wij zijn vr biologische, natuurinclusieve landbouw en grondgebonden circulaire landbouw.

About me
Ruud merks

I probeer bij te dragen aan een betere wereld als Project Professional en als een vrijwilliger in non profit organisaties.
Ik ben geinteresseerd in de positieve invloed van Social Media en dus geinteresseerd in de nieuwkomer mastodon

My passions 

wordpresstwitter facebook Email linkedin mastodon